Tuesday, October 23, 2007

Unforgivable MeLast night nawala ko yung engagement ring ko. Kasama ko ang mahal ko nang mawala at hindi ko maisip kung paano nangyari yun. Sinabi ko agad sa kanya. Pareho kaming nalungkot. "Ano kaya'ng ibig sabihin 'nun?" sabi ng mahal ko. "Simpleng pagkawala lang yun mahal, huwag mo na isipin na may koneksyon yun sa mga plano natin," kontra ko naman.

Sama ko.

No comments: