Monday, April 19, 2010

Taxpayer's Woes

It's unfortunate that unpleasant experiences had to happen just to remind me writing again in my blog. And I had to write all about it to release the "bwisit" feeling.

First, me and the rest of Meralco subscribers got the summer surprise of our lives after our electric bills this month shoot up like the volcanic ashes and clouds of current Europe skies. Everyone's complaining but no one's explaining. It's a Metro-wide phenomenon, blacking out every sense of rationality. Parang na-Flash Forward kami kaya lang ang future, kelangan mong magbayad ng bill at kung hindi, baklas ang metro mo.

Next, it happened just this morning while lining up for a ride sa MRT station. 5:30am sila nagbukas pero 6am pa lang, pumipila na ang sandamakmak na tao. Ang dahilan: Nandun lahat ng sekyu, nagi-inspect ng mga gamit sa pinakataas na platform malapit sa ticket booths. They did not (as always) anticipate the rush of people riding on a Monday morning. Kung sa baba pa lang, nagi-inspect na sila, wala sanang maiipon na tao. Nagbabayad ka ng tamang buwis tapos ito ang makukuha mong serbisyo at mapupunta lang sa sweldo ng mga taong walang common sense and practical decision making ability!