Thursday, March 20, 2008

Reduced operation

Habang nasa bakasyon na halos lahat ng aking mga mahal na kaopisina, may ilang nilalang na kabilang sa kanilang hanay, kasama po ang inyong lingkod, ang na-obligang pumasok alang alang sa interes ng kumpanya. Mahal namin ang kumpanya, mahal na mahal. Sana gayundin siya sa amin.

No comments: