Thursday, March 27, 2008

8 days to go

"After ng kasal, malalaman mo ang pakiramdam ng ginagastusan mo ang hindi mo naman talaga kaanu-ano."

"Hindi mo malalasahan ang pagkain sa reception dahil lutang ka n'on. Pero sa honeymoon mo mararamdaman ang gutom."


-Quoting my married officemates while they check out my wedding preps.

No comments: