Tuesday, December 18, 2007

Salamat

Salamat sa Amoxicillin, Neozep at Enervon-C dahil hindi nagtuloy ang sipon ko sa trangkaso at ubo.

Salamat sa mga taong nagpasaya sa ginawang Yearend Company Party namin kagabi.

Salamat sa byaheng mabilis ngayong umaga.

Salamat sa nanay ko na gumawa ng peanut butter sandwich na baon ko ngayon.

Salamat sa Mahal ko at sa nanay niya para sa baon ko namang pananghalian.

Salamat sa banyo at sa lahat ng mga gamit sa loob nito para sa maginhawang pakiramdam.

Salamat. Salamat.

1 comment:

ppermint said...
This comment has been removed by the author.