Monday, February 18, 2008

Music is Monday; Monday is Music

Until now May hangover pa ako sa Pop-Bossa music na pinasikat ni Sitti. Kung trip nyo pa rin makinig ng ganitong type ng genre, I recommend the following:


sample tracksample track:

No comments: