Friday, February 1, 2008

Brother and enemies

May bahid ng Pinoy na naman ang Yahoo homepage today, this time courtesy of Renaldo "Brother" Lapuz:


***

Top 5 kinds of people na gusto ko isabit nang patiwarik at tusukin ng perdible sa lahat ng skin pores ng kanilang katawan:

1. Mga nagtatapon ng basura kung saan-saan, lalo na ng styro at plastic
2. Taxi driver na namimili ng destinasyon (Dalawa ang nakaaway ko today, binalibag ko kasi pintuan ng taxi nila eh, hek hek)
3. Nakakasiko sa MRT tapos deadma lang kahit ramdam niyang nakasakit siya
4. Mayabang pero wala namang ipagyayabang
5. Hindi marunong tumanggap ng mali

No comments: