Thursday, May 14, 2009

Dugs

Feeling Employer: Ano n'ang nangyari sa pinapa-update ko?
Empleyado: Ay ma'am, na email ko na po sa inyo.
Feeling Employer: Kaya nga tinatanong ko sa 'yo kasi hindi pa ako nakakapagbukas ng computer.

Papaano maiisa-isa ni empleyado ang laman ng Excel file na pina-update sa kanya, at anong mapapala ng Feeling Employer kung isa-isahin sa kanya yun? Abangan!

No comments: